Wednesday, 6 December 2023

การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือ Android

09 Jun 2022
1173

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด คือ การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือ เช่น การตั้งค่าเครื่อข่าย ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า รหัสผ่านของหน้าจอล็อค และ จะลบข้อมูลจากแอปบางแอป ยกตัวอย่าง เมื่อไปตั้งค่าเครื่อข่ายแล้วเกิดข้อผิดพลาดทำให้เครื่อข่ายมีปัญหาแล้วไม่รู้วิธีแก้ไข แต่เราสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นั่นเอง แล้วการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนั้นทำอย่างไร? สามารถรับชมตัวอย่างขั้นตอนการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือ Android ได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับ

ตัวอย่าง การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือ Android

ขั้นตอนการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือ Android

  1. เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วกดเลือก ระบบและการอัปเดต
  2. กดเลือก รีเซ็ต
  3. กดเลือก รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
  4. ให้ดูว่ามีการตั้งค่าและแอปอันไหนบ้างที่จะถูกรีเซ็ต ดูเสร็จแล้วให้กด รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
  5. กด รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด อีกครั้งเพื่อยืนยันการรีเซ็ต

ตัวอย่างรูปภาพ

เมื่อเราทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าล็อครหัสหน้าจอ แสกนใบหน้า แสกนลายนิ้วมือ การตั้งค่าเครือข่าย และ รวมไปถึงแอป อื่นๆบนโทรศัพท์มือถือของเราก็จะถูกรีเซ็ตทั้งหมด กลายเป็นแบบเดิมเหมือนที่โรงงานได้ตั้งค่ามาให้นั่นเอง