Tuesday, 27 February 2024

วิธีลงทะเบียนแจ้งปลูกกัญชา ผ่านแอป “ปลูกกัญ”

10 Jun 2022
778

กัญชา เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบแตกเป็นแฉกคล้ายใบสัมปะหลัง หรือ ใบละหุ่ง ริมใบทุกแฉกมีลักษณะเป็นจักๆ ใบหนึ่งมีราว 5-8 แฉก ในก้านเดียวกัน ออกดอกตามง่ามกิ่งก้าน จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

แต่กัญชานั้นสามารถนำมารักษาโรคต่างๆได้จึงทำให้หลายๆคนเฝ้ารอให้มีการอนุญาตปลูก จำหน่าย และพกพาติดตัวได้อย่างถูกกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศเรื่อง ปลดล็อกกัญชายาซึ่งเสพติดให้โทษในประเภท 5 ส่งผลให้ กัญชา กัญชงไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป มีผลบังคับใช้ในวันที่ 09/06/2565 สำหรับใครที่ต้องการจะปลูกกัญชา กัญชง ไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องมีการจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ก่อนถึงจะเริ่มปลูกกัญชาและ กัญชงได้

ลงทะเบียนปลูกกัญชาได้กี่ต้นไม่ผิดกฎหมาย

อย.กำหนดชัดเจนให้ปลูกในครัวเรือนเพื่อรักษาสุขภาพได้ 10 หรือ 20 ต้น

ประโยชน์คร่าวๆของกัญชา

  1. รักษาภาวะเบื่ออาหาร
  2. การป้องกันการคลื่นไส้
  3. รักษาโรคลมชัก
  4. บรรเทาหอบหืด
  5. คลายความวิตกกังวล

วิธีลงทะเบียนแจ้งปลูกกัญชา ผ่านแอป “ปลูกกัญ”

ขั้นตอนลงทะเบียนแจ้งปลูกกัญชา

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ ปลูกกัญ หรือ แอปพลิเคชั่นปลูกกัญ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android
  2. ทำการลงทะเบียน
  3. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
  4. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่มีใบอนุญาต จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ