Wednesday, 6 December 2023

ลืมรหัส (Gmail) วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ ทำอย่างไร

19 Mar 2022
1028

Gmail คือ บริการฟรีอีเมล และ เป็นสิ่งที่สำคัญที่ใช้สำหรับการเขียนอีเมล ส่งอีเมล รับอีเมล ในการทำงานขององค์กร หรือ บริษัท ต่างๆ หรือ แม้กระทั่งใช้สำหรับการล็อคอินเข้าสู่ระบบต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Youtube, และ Playstore ถ้าหากเรานั้นไม่มี Gmail เข้าไปล็อคอิน Playstore เราก็ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิชั่นใดๆจาก Playstore ได้ แล้ว เกมออนไลน์บางเกมนั้น ก็ยังต้องมี Gmail นั้นให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ ดังนั้น Gmail นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก

ถ้าหากลืมรหัส Gmail เรานั้นควรจะทำอย่างไรดี? Gmail เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการใช้บริการต่างๆ ของ Google เช่น การโหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน Playstore รวมทั้งการรับส่งอีเมลผ่าน Gmail ดังนั้นถ้าหากเราลืมรหัสผ่านเข้า Gmail ไปนั้นคงเป็นสิ่งที่แย่แน่ๆ จะสร้าง Gmail ใหม่ก็ไม่ได้เพราะ มีข้อมูลต่างๆที่สำคัญ และ ใช้ Gmail นั้นเป็นบัญชีหลักในการล็อคอินเข้าสู่ระบบต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งถ้าหากเราลืมรหัสผ่านเข้า Gmail ไปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินการแก้ปัญหาโดยการที่เรานั้นต้องรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ นั้นเอง

ขั้นตอน รีเซ็ตรหัสผ่าน Gmail

  1. ให้เข้ามาที่หน้า ล็อคอิน บัญชี Gmail แล้วให้เรานั้น กรอกอีเมล หรือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่เรานั้นลืมรหัสผ่านไป
  1. ให้กดเข้าไปที่ หากลืมรหัสผ่าน
  1. ให้ กรอกรหัสผ่านล่าสุดที่เคยใช้ในการล็อคอิน หรือ รหัสผ่านอันเก่าที่เคยใช้ (ไม่ใช่รหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้งาน)
  1. ให้เรานั้นกรอกรหัสผ่านให่ เพื่อทำการสร้างรหัสผ่านใหม่ (กรอกรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง) แล้วให้กด บันทึกรหัสผ่าน

เพียงเท่านี้ก็รีเซ็ตรหัสผ่าน Gmail เรียบร้อยแล้ว และ ก็สามารถเข้าสู่ระบบ Gmail ได้ตามปกติ ใครที่ไม่สามารถจำรหัสผ่านเก่าๆ หรือ ตอบคำถามไม่ได้ ก็ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Gmail ได้ ทำได้เพียงต้องสร้าง Gmail ขึ้นมาใหม่เท่านั้น