Wednesday, 6 December 2023

Smartphone

บล็อคเบอร์โทรศัพท์ วิธีบล็อคเบอร์โทรศัพท์ Android (Huawei)​
วิธีเปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวน ป้องกันการรบกวนตอนนอน
การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือ Android
วิธีตั้งค่าเร่งการแสดงผล GPU ให่เล่นเกมลื่น ไม่กระตุก Android (Huawei)
โหมดสบายตา วิธีการเปิดใช้งานโหมดสบายตา บน โทรศัพท์มือถือ Android (Huawei)
วิธีรีเช็ตเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android
เปิดใช้งานแนบหูรับสายอัตโนมัติ รับสายโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ Android (Huawei)
ล้างไฟล์ขยะ บน โทรศัพท์มือถือ Huawei (แบบไม่ใช้แอป)
วิธีการล็อคแอปปกป้องความเป็นส่วนตัว บน โทรศัพท์ Android
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซ็นต์ (%) แบตเตอรี่โทรศัพท์ สำหรับผู้ใช้ Android
    • 1
    • 2